Chodnik-Kosewo


Budowa chodnika, przebudowa zjazdów w ciągi drogi krajowej nr 16 w m. Kosewo w lokalizacji od km 212+850 do km 213+313

Rozpoczęcie budowy (wejście na plac budowy) : 09.10.2012 r.

Zakończenie robót: 30.11.2012 r.

 

Inwestor:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Giżycku

Wartość zamówienia w PLN: 190 401,96 brutto