Droga pożarowa nr 8 (Nadl. Górowo Iławeckie)


Przebudowa dojazdu pożarowego nr 8 w Nadleśnictwie Górowo Iławeckie, leśnictwo Orsy-Dzikowo

Rozpoczęcie budowy (wejście na plac budowy) : 12.08.2013 r.

Zakończenie robót: 28.04.2014 r.

 

Inwestor:
Nadleśnictwo Górowo Iławeckie

ul. Generała Sikorskiego 30, 11-220 Górowo Iławeckie

Wartość zamówienia w PLN: 2 150 273,49 LN (kwota brutto)