Droga przeciwpożarowa nr 1 (Nadl. Ełk)


Przebudowa (modernizacja) drogi leśnej przeciwpożarowej nr 1 o nawierzchni żwirowej biegnącej przez lesnictwa Mrozy, Dabrowskie, Helmany (PPT 0+000 - KPT 5+409,41)"

Rozpoczęcie budowy (wejście na plac budowy): 03.09.2013 r

Zakończenie robót: 19.11.2013

 

Inwestor:

Nadleśnictwo Ełk, Mrozy Wielkie 21, 19-300 Ełk

Wartość robót w PLN: 2 398 008,15 (kwota brutto)