Gmina Jeleniewo


Przebudowa części drogi gminnej nr 146022B we wsi Żywa Woda, gmina Jeleniewo do drogi powiatowej"
Rozpoczęcie budowy (wejście na plac budowy):20.10.2014 r.
Zakończenie robót: w trakcie realizacji
Inwestor:
Urząd Gminy Jeleniewo
ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo
Wartość zamówienia w PLN: 396 966,78 PLN (kwota brutto)