Nadleśnictwo Bielsk


Budowa drogi pożarowej na terenie leśnictwa Jodłówka

Rozpoczęcie budowy (wejście na plac budowy):24.06.2014 r.
Zakończenie robót: 15.09.2014 r.


Inwestor:

Nadleśnictwo Bielsk, ul. Studziwodzka 39
17-100 Bielsk Podlaski
Wartość zamówienia w PLN: 1 124 079,79 PLN (kwota brutto)