Nadleśnictwo Olecko


Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Doliwy

Rozpoczęcie budowy (wejście na plac budowy): 28.05.2014 r.

Zakończenie robót: 18.08.2014 r.

 

Inwestor:
Nadleśnictwo Olecko, ul. Kościuszki 32, 19-400 Olecko
Wartość zamówienia w PLN: 310 140,86 PLN (kwota brutto)