Nadleśnictwo Olsztyn


Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Graszk
Rozpoczęcie budowy (wejście na plac budowy):08.09.2014 r.
Zakończenie robót: w trakcie realizacji
Inwestor:
Nadleśnictwo Olsztyn
ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53
Wartość zamówienia w PLN: 971 457,35 PLN (kwota brutto)