Nadleśnictwo Rajgród


Budowa budynku biurowego z infrastrukturą techniczną
Inwestor:
Nadleśnictwo Rajgród
Tama 12, 19-206 Rajgród
Wartość robót:
4 240 002,35 PLN (kwota brutto)
W trakcie realizacji