Nadleśnictwo Suwałki


Budowa drogi wewnętrznej w Leśnictwie Hańcza

Rozpoczęcie robót: 01.09.2014 r.

Zakończenie robót: 15.11.2014 r.

 

Inwestor:
Nadleśnictwo Suwałki
ul. Wojska Polskiego 1, 16-400 Suwałki

Wartość zamówienia w PLN: 549 983,68 PLN (kwota brutto)